Vaeltajat

Vaeltajat ovat 18-22 vuotiaita partiolaisia, jotka toimivat n. 3-5 hengen ryhmissä.
Vaeltajatoiminta on projektiluontoista, sillä vaeltajat toimivat usein erilaisissa luottamustehtävissä lippukunnassa ja piirissä. Ryhmät pyrkivät kuitenkin kokoontumaan kerran pari kuussa.
Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja.
Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.